Welkom op onze website. Wij willen u erop wijzen dat alle documenten en software die op deze website beschikbaar worden gesteld, onderhevig zijn aan auteursrechtelijke bescherming. Het is wettelijk niet toegestaan deze documenten te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Bij het verkrijgen van de toestemming, wordt het gebruik van alle op de website beschikbaar gestelde documenten alleen toegestaan voor niet-commerciƫle en informatieve doeleinden, met de verplichting om de onderstaande copyrightmelding te handhaven. Het is niet toegestaan om de documenten op welke manier dan ook te wijzigen.

Het is wettelijk verboden om de documenten en software te reproduceren of te distribueren buiten de kennis en toestemming van ons.

Wij behouden ons het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van een inbreuk op onze auteursrechten.